КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Проєкти в мережах трансферу технологій

Київський національний університет технологій та дизайну співпрацює із зарубіжними та українськими мережами трансферу технологій (див. розділ «Мережі-партнери»). Університет  розміщує технологічні пропозиції в базах даних мереж трансферу, а також проводить пошук актуальних проектів щодо співпраці.

 

Пропозиції КНУТД, розміщені в зарубіжних технологічних мережах.

 • Biodegradable polymer composites for consumer goods manufacturing;
 • Eco-friendly technology for leather manufacturing;
 • Cost-effective and environmentally friendly technology for shore protection;
 • Integrated systems of comprehensive energy management at the University;
 • Ultrathin polypropylene nano-filled filter materials for water purification and disinfection;
 • Organic clothing and textile garments for people with physical disabilities;
 • Technology for integrated plastics/rubber recycling into useful products;
 • Highly conductive polymer composites for antistatic applications;
 • Multilayer composite textiles for medical application;
 • Nanomodified monofilament threads for biomedical applications;
 • A new rapid method for the assessment of textiles/ geotextiles quality;
 • Electrochemically activated modification of biopolymers for leather and fur manufacture

 

До бази даних "Технології України", створеної на основі державного реєстру технологій, направлено наступні технологічні пропозиції:

 • Розробка маловідходних екобезпечних технологій безхромового виробництва шкір;
 • Дослідження нових матеріалів і розробка технологій виробів для профілактики та лікування найпоширеніших захворювань
 • Розробка технології одержання композиційних матеріалів на основі поліолефінів з гумовими сумішами та відходами гуми;
 • Інноваційні технології використання біологічно активних препаратів і активованої води у виробництві шкіри та хутра;
 • Розроблення складу та технології одержання полімерного композиційного матеріалу на основі поліетилентерефталату, який біологічно розкладається;
 • Розроблення складу та технології одержання полімерних композиційних матеріалів на основі поліолефінів, які розкладаються;
 • Розроблення складу та технології одержання полімерних композиційних матеріалів з використанням органічних сполук.

 

Мережі-партнери

Європейська мережа підприємств (Enterprise Europe Network, ENN)

http://een.ec.europa.eu/

EEN об'єднує близько 250 регіональних консорціумів (центри трансферу, бізнес-інноваційні центри, агентства розвитку і т.і.), які надають інтегровані послуги щодо підтримки та розвитку бізнесу й інновацій (інформування, підтримка бізнес-кооперації, інтернаціоналізації підприємств, передачі знань і технологій), а також по забезпеченню участі представників малого і середнього бізнесу в рамкових програмах ЄС.

Робота мережі EEN стартувала 7 лютого 2008 р. Сьогодні до її складу входять:

 • близько 250 консорціумів;
 • 50 країн, включаючи 27 країн ЄС;
 • 600 організацій – контактних точок;
 • 4000 осіб досвідченого персоналу.

Участь в роботі Європейської мережі беруть центри з країн, що не являються членами ЄС (треті країни), без отримання фінансування.

EEN – потужний інструмент для виходу на міжнародні ринки технологій та інновацій завдяки:

 • доступу до найбільшої в Європі бази технологічних профілів (близько 30 тис. пропозицій та запитів) від світових компаній, науково-дослідних центрів та університетів,
 • участі у тематичних заходах, що організовуються мережею з метою налагодження партнерських зв’язків, та знаходження технологій, необхідних для розвитку бізнесу для підприємств регіону, а також бізнес-застосування розроблених технологій,
 • доступу до послуг, пов’язаних з оформленням документів, необхідних для участі в європейських програмах та наукових проектах (формулювання ідей, пошук партнерів, поліпшення навичок щодо написання пропозицій/запитів та управління проектами). 

Україна приєдналась до EEN у 2011 році згідно ст. 21.5 Програми з конкурентоспроможності та інновацій шляхом створення консорціуму EEN-Україна, до якого увійшли представники бізнесу та державних установ, а також наукові організації.

 

Консорціум EEN-Ukraine

До складу консорціуму входять:

 • Відділ Трансферу Технологій Інституту фізики Національної Академії Наук України  http://www.iop.kiev.ua/~een/index-ua.html
 • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
 • Торгово–промислова палата України http://www.ucci.org.ua/home.html
 • Державна бюджетна установа «Київський міський центр з інвестицій та розвитку»
 • ТОВ «НОВА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.univ.kiev.ua
 • Міністерство закордонних справ України http://mfa.gov.ua
 • ГО «Споживач»

З квітня 2016 КНУТД є асоційованим партнером консорціуму EEN-Україна.

 

Перелік послуг, що надаються партнерами мережі

 • просування інноваційних продуктів/технологій в EEN та пошук партнерів для подальшої комерціалізації розробок;
 • пошук інноваційних продуктів, технологій або послуг для розвитку бізнесу або для задоволення конкретних потреб;
 • пошук бізнес-партнерів за конкретними напрямками;
 • пошук партнерів для участі в науково-дослідних/освітніх та інш. проектах ЄС (Horizon, Eureka, Eurostars, Erasmus+ тощо).

 

Форми та посібники EEN

Для розміщення інформації в мережі EEN необхідно заповнити наведені нижче форми:

Довідкова інформація щодо заповнення зазначених форм надається у відповідних посібниках від мережі EEN:

Коди ринкового застосуваня та ключові слова, необхідні для заповнення зазначених форм (матеріали EEN):

 

Заповнені електронні форми технологічних профілів (пропозицій та запитів) приймаються за адресою:

 

 

http://untt.com.ua

Українська інтегрована система трансферу технологій

Українська інтегрована система трансферу технологій призначена для  накопичення та забезпечення оперативного обміну інформацією між розробниками і споживачами інноваційної продукції. 

 • забезпечення відкритості доступу до інформації щодо технологій та інших об’єктів інтелектуальної власності, які мають комерційну цінність;
 • автоматизація проведення процедур розміщення інформації щодо технологій шляхом створення відкритих каталогів, конкурсів, систем запитів;
 • створення прозорого процесу взаємодії брокерів та потенційних покупців;
 • розвиток інформаційних ресурсів та послуг, які сприяють об’єктивному  сприйняттю України в світовому співтоваристві, зміцненню довіри в різних сферах міжнародної співпраці.

КНУТД є партнером УІСТТ з 2014 року.

З інформаційними матеріалами та інструкціями щодо розміщення технологічних пропозицій в УІСТТ можна ознайомитись на сайті http://untt.com.ua/ua/materials/support/instruktsiyi

  

 

http://www.nttn.org.ua

Проект створення мережі направлений на консолідацію інформаційних ресурсів державних, громадських, приватних інноваційних структур України, підприємств, установ та організацій в єдину мережу трансферу технологій та подальшу інтеграцію НМТТ до європейської мережі EEN.

Основними завданнями Національної мережі трансферу технологій є:

 • трансфер технологій, ноу-хау між науковими секторами та промисловістю;
 • пошук партнерів та інвесторів для кооперації при розробці і впровадженні високотехнологічного наукового продукту як в Україні, так і за кордоном;
 • організація взаємодії НМТТ з міжнародними мережами трансферу технологій.

Типи профілів централізованої бази даних НМТТ:

 • технологічні пропозиції;
 • технологічні запити;
 • інноваційні пропозиції;
 • інноваційні продукти;
 • пропозиції НДДКР;
 • запити НДДКР.

Профілі в мережі НМТТ представлені українською , російською та англійською мовами.

З інформаційно-методичними матеріалами та інструкціями НМТТ можна ознайомитись тут http://www.nttn.org.ua/?idm=5&lng=1

 

 


http://www.innoget.com/

Брокерська платформа Innoget була заснована в 2007 році групою досвідчених професіоналів в галузі відкритих інновацій та трансферу технологій. Сьогодні Innoget – глобальне співтовариство, що об'єднує тисячі фахівців та експертів у сфері трансферу технологій з усього світу, надаючи їм вільний доступ до технологічних запитів і пропозицій, які розміщують міжнародні компанії та організації, зацікавлені в технологічній співпраці, інвестуванні в спільні розробки, придбанні інноваційних технологій, ліцензуванні та інших типах співробітництва.

Мережа Innoget не має географічних і тематичних обмежень. В її базі даних можна знайти описи технологій і розробок з різних галузей знань: науки про життя,  машинобудування, будівництво, медицина, фармакологія, інформаційні технології тощо.

Більш детальна інформація про мережу Innoget http://www.innoget.com/FAQ/frequently-asked-questions