КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

2014

Наші публікаціїПідручники2014

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


Ігнатьєва І. А. Менеджмент організацій (малого та середнього бізнесу) : підручник / І. А. Ігнатьєва, О. М. Паливода, Р. В. Янковой. – К. : КНУТД, 2014. – 360 с. – ISBN 978-966-7972-14-1.


Інноваційний розвиток підприємства : навч. посіб. / [Т. Є. Воронкова, І. В. Воронков та ін.] ; за ред. В. Г. Федоренка, Г. В. Лагутіна, Т. Є. Воронкової, Г. М. Рижакової. – К. : ТОВ «ДКС центр», 2014. – 354 с. – ISBN 978-966-2339-81-9.


Інтелектуальна власність : навч. посіб. / [Р. Ю. Кожушко, М. В. Колосніченко, І. П. Остапчук, М. С. Винничук]. – К. : КНУТД, 2014. – 108 с. – ISBN 978-966-7972-27-1.


Авдонін К. В. Фізика. Механіка. Коливання і хвилі : навч. посіб. Ч. 1. / К. В. Авдонін, В. Ф. Лапшин, В. К. Максимов. – К. : КНУТД, 2014. – 178 с. – ISBN 978-966-7972-15-8.


Англійська за професійним спрямуванням = ESP : навч. посіб. для студентів заочної форми навчання факультету хімічних технологій / [О. М. Горлатова, Н. В. Ємець, Л. В. Роєнко, Н. В. Сорокіна]. – К. : КНУТД, 2014. – 88 с. – Англ. мовою. – ISBN 978-966-7972-33-2.


Англійська мова за професійним спрямуванням = English for specific purposes : навч. посіб. / [С. П. Редько, О. М. Горлатова, Л. В. Роєнко, В. А. Великожон]. – К. : КНУТД, 2014. – 200 с. – Англ. мовою. – ISBN 978-966-7972-31-8.


Англійська мова за професійним спрямуванням = English for specific purposes : навч. посіб. для студентів 1-4 курсу заочної форми навчання ФЕБ / [О. М. Горлатова, Н. В. Ємець, Л. В. Роєнко, Н. В. Сорокіна]. – К. : КНУТД, 2014. – 132 с. – Англ. мовою. – ISBN 978-966-7972-32-5.


Архітектура комп’ютерних систем і мереж : навч. посіб. / [Є. О. Демківський, Г. В. Мельник, В. Ю. Щербань, О. З. Колиско]. – К. : КНУТД, 2014. – 176 с. – ISBN 978-966-7972-22-6.


Березін Л. М. Теоретична механіка : навч. посіб. : в 3 т. Т. 2 : Кінематика : збірник контрольних завдань. / Л. М. Березін. С. О. Кошель, Г. В. Кошель. – К. : ЦУЛ, 2014. – 92 с. – ISBN 978-617-673-285-3.


Бугас В. В. Міжнародні економічні відносини = Международные экономические отношения : навч. посіб. / В. В. Бугас, О. І. Пальчук, Н. В. Бугас. – К. : КНУТД, 2014. – 104 с. – Рос. мовою. – ISBN 978-966-7972-26-4.


Бугас В. В. Міжнародна економіка : навч. посіб. / В. В. Бугас, В. С. Кудлай, В. В. Бугас. – К. : КНУТД, 2014. – 96 с. – ISBN 978-966-7972-25-7.


Виробничий менеджмент : підручник / [Ю. В. Гончаров, С. М. Бондаренко, Г. М. Гончарова, А. А. Коваль, Г. В. Костюк, Р. М. Федоряк та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Гончарова. - 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Кафедра, 2014. – 512 с. –ISBN 978-966-2705-72-0.


Вишневська М. О. Англійська спеціального призначення. Маркетинг = Endlish for specific purposes. Marketing : навч. посіб. / М. О. Вишневська, Т. В. Лавріненко, Н. В. Решетняк. – К. : КНУТД, 2014. –124 с. – Англ. мовою. – ISBN 978-966-7972-29-5.


Данилкович А. Г. Експертиза шкіри та хутра : навч. посіб. / А. Г. Данилкович, Н. В. Омельченко. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Фенікс, 2014. – 328 с. – ISBN 978-966-136-167-5.


Ергономіка і дизайн. Проектування сучасних видів одягу : навч. посіб. / [М. В. Колосніченко, Л. І. Зубкова, К. Л. Пашкевич, Т. О. Полька, Н. В. Остапенко, І. В. Васильєва, О. В. Колосніченко]. – К. : Профі, 2014. – 386 с. – ISBN 978-966-2398-09-0.


Задерей П. В. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних : навч. посіб. / П. В. Задерей, М. О. Харитонова, І. Д. Євдокименко. – К. : КНУТД, 2014. – 212 с. – ISBN 978-966-7972-24-0.


Король В. П. Основи теорії в’язання візерункового трикотажу : підручник / В. П. Король, Л. Є. Галавська. – К. : Кафедра, 2014. – 498 с. – ISBN 978-966-2705-77-5.


Лавріненко Т. В. Англійська мова професійного спрямування. Фінанси = English for specific purposes. Finance : навч. посіб. / Т. В. Лавріненко, М. О. Вишневська, Н. В. Решетняк. – К. : КНУТД, 2014. – 120 с. – Англ. мовою. – ISBN 978-966-7972-23-3.


Лисін В. І. Теоретична електрохімія : навч. посіб. / В. І. Лисін. – К. : КНУТД, 2014. – 165 с. – ISBN 978-966-7972-07-3.


Лисін В. І. Хімія та фізика твердого тіла : навч. посіб. / В. І. Лисін, І. В. Коваленко, О. А. Крюкова. – К. : КНУТД, 2014. – 102 с. – ISBN 978-966-7972-16-5.

12