КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Підручники 2014

Данилкович А. Г. Експертиза шкіри та хутра : навч. посіб. / А. Г. Данилкович, Н. В. Омельченко. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Фенікс, 2014. – 328 с. – ISBN 978-966-136-167-5.

Викладені методологічні основи експертизи шкіри та хутра. Подано класифікацію експертиз згідно з вимогами до товару і характером їх проведення, а також характеристики видів експертиз, порядок та правову основу. Розглянуто об'єкти, суб'єкти, засоби, методи і організацію експертизи, а також особливості експертизи шкіряних та хутрових матеріалів.

Завантажити