КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Підручники Інші

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. ПОЛІТЕКОНОМІЯ

Семененко В.М., Коваленко Д.І.

У посібнику розкрито основні елементи економічної системи та її моделі. У центрі уваги перебувають ринковий механізм, з’ясовуються загальні риси ринкових структур та механізм розподілу доходів у ринковій економіці, проведено системний аналіз законів та категорій економічної теорії. Посібник містить  необхідні схеми, графіки, рисунки, таблиці, приклади статистичні та аналітичні матеріали до кожної теми. У посібнику розміщено контрольні запитання, завдання для індивідуальної роботи студента, тестові завдання для перевірки знань студентів до кожного модуля, словник основних термінів, список рекомендованих першоджерел і додаткової літератури.

Посібник відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Економічна теорія» відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом «Економіка і підприємництво».