КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Підручники Інші

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

М.І. Скрипник, К.В. Шиманська

Викладено теоретичні основи та розкрито організаційно-методичні положення облікового відображення діяльності бюджетних установ. Особливу увагу приділено нормативно-правовим вимогам до організації та ведення бухгалтерського обліку в даних організаціях.

Кожна тема містить інформацію про економічну сутність об’єкта бухгалтерського обліку, вимоги законодавчих документів за відповідними видами операцій, характеристику первинних документа, що використовуються для їх оформлення, типові схеми відображення операцій в облікових регістрах і  фінансовій звітності.

Видання призначене для підготовки студентів спеціальності 6.030509 «Облік  і аудит» усіх форм навчання, працівників органів державного казначейства, бухгалтерів бюджетних установ та аудиторів.