КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Підручники Інші

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ: СЛОВНИК - ДОВІДНИК


І.І. Пилипенко, В.П. Пантелеєв, В.О. Шевчук, М.І. Скрипник та інші

Словник містить понад 1200 найпоширеніших термінів з обліку, контролю та аналізу. У виданні наведено нормативну термінологію із Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та аудиту, рекомендацій з аналізу та подано її наукове роз’яснення. Словник побудовано за принципом загальновизнаного розуміння й тлумачення ключових понять про властивості, відносини та зв’язки бухгалтерського обліку, контролі та аналізі як наукових та навчально-методичних дисциплінах.

Для студентів вищих навчальних закладів,які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит», здобувачів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться актуальними проблемами теорії і практики бухгалтерського обліку, аналізу та контролю.