КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Підручники Інші

ГЕОМЕТРІЯ ПОВЕРХОНЬ ОДЯГУ


Богушко О. А., Малиновський В. І., Святкіна А. Є.

Геометрія поверхонь – одне з основних понять, пов’язаних з конструюванням одягу. Саме тому різні аспекти цього поняття висвітлювалися на сторінках підручників та наукових посібників. Було проведено чимало досліджень, присвячених використанню у конструкторській роботі методів нарисної (точніше – прикладної) геометрії.
У першому розділі цього підручника йдеться про інформаційну модель конструювання одягу методами прикладної геометрії на стадіях розробки ескізного і технічного проектів та технічної документації.

Другий розділ присвячено теоретичним основам побудови точкового та лінійного каркасів, способам задавання та побудови просторової пройми, апроксимації поверхонь технічних форм взагалі та формоутворення поверхонь одягу зокрема.

У третьому розділі викладено основи способів перетворення кривих ліній, аби використати їх при побудові лінійних каркасів манекенів, фігури людини, одягу та при визначенні параметрів конструктивних ділянок деталей одягу. Наведено приклад застосування способу топологічних перетворень для градації лекал з аналітичним описом.
Четвертий розділ подає способи апроксимації та інтерполяції криволінійних контурів, рекомендації щодо математичного опису лацкану та низу борта закономірними кривими вищих порядків.

У п’ятому розділі подано способи побудови розгорток торсових поверхонь, апроксимації ділянок одягу розгортуваними поверхнями та побудови їхніх розгорток.

У шостому розділі вперше викладено основи проектування верхнього богослужбового одягу, спосіб задавання поверхонь з урахуванням антропометричних та фізіоґномічних параметрів, аналітичні алгоритми побудови лінії горловини та способи апроксимації криволінійних контурів фелона на основі канонічних вимог.
Освоєння основних принципів конструювання одягу, глибоке вивчення його теоретичних і практичних проблем, впровадження у практику новітніх наукових досягнень дають можливість збільшувати ефективність виробництва, підвищувати якість продукції.