КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

2015

Наші публікаціїПідручники2015

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


Внукова, О. М. Методологічні засади професійної освіти : навч. посіб. / О. М. Внукова. – К. : КНУТД, 2015. – 198 с. – ISBN 978-966-7972-44-8.


Данилкович, А. Г. Сучасне виробництво хутра : навч. посіб. / А. Г. Данилкович, В. І. Ліщук, Л. В. Стрембулевич ; за ред. А. Г. Данилковича. – К. : Фенікс, 2015. – 320 с. – ISBN 978-966-136-230-6.


Економіка України в умовах глобалізації : підручник / [Т. Є. Воронкова, М. П. Денисенко, В. В. Лойко, М. І. Скрипник, С. В. Бреус, М. М. Матюха, Т. В. Гавриленко, Н. В. Чаленко, Д. М. Лойко, А. О. Золковер, М. О. Вергун та ін.]. – К. : ДКС центр, 2015. – 302 с. – ISBN 978-966-2339-97-0


Кетова Т. М. Німецька для дизайнерів = Deutsch für designer : навч. посіб. / Т. М. Кетова. – К. : КНУТД, 2015. – 248 с. – Нім. мовою. – ISBN 978-966-7972-34-9.


Коцупатрий М. М. Облік і звітність в оподаткуванні у схемах і таблицях : навч. посіб. для студ. напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / М. М. Коцупатрий, С. І. Ковач, К. В. Безверхий. – К.: КНЕУ, 2015. – 196 с. – ISBN 978-966-926-009-3.


Крилова Л. О. Основи теорії в'язання : підручник / Л. О. Крилова, Л. М. Мельник. – К. : Кафедра, 2015. – 304 с. – ISBN 978-966-2705-96-6


Слізков А. М. Механічна технологія текстильних матеріалів. (Прядильне та крутильне виробництва) : підручник. Ч. 1. / А. М. Слізков, Т. О. Якубовська, І. А. Прохорова. – К. : КНУТД, 2015. – 431 с. – ISBN 978-966-7972-39-4.


Тарасенко, І. О. Фінанси підприємств : підручник / І. О. Тарасенко, Н. М. Любенко. – К. : КНУТД, 2015. – 360 с. – ISBN 978-966-7972-43-1.


Шут М. І. Електрика та магнетизм : навчальний посібник для самостійного вивчення курсу фізики / М. І. Шут, А. В. Касперський, А. М. Шут. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 241 с. – ISBN 978-966-660-996-3


Янковець Т. М. Економіка і планування : навч. посіб. / Т. М. Янковець. – К. : КНУТД, 2015. – 244 с. – ISBN 978-966-7972-37-0.