КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

2011

Наші публікаціїМонографії2011

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


Екологічно орієнтовані технології виробництва шкіряних та хутрових матеріалів для створення конкурентоспроможних товарів : монографія. В 2 ч. Ч. 1. Екологічно орієнтовані технології виробництва шкіряних та хутрових матеріалів. / [А. Г. Данилкович, В. І. Ліщук, Б. П. Плаван, Е. Є. Касьян, О. Г. Жигоцький] ; ред. А. Г. Данилкович. – К. : Фенікс, 2011. – 438 с. - ISBN 8-66-651-53-8.


Захарін С. В. Інвестиційне забезпечення інноваційно-технологічного розвитку економіки : монографія / С. В. Захарін. – К. : КНУТД, 2011. – 323 с. – ISBN 978-966-8276-17-0.


Легка промисловість України: теоретико-методологічні засади управління розвитком в умовах інтеграції до СОТ : монографія / [І. М. Грищенко, Ю. В. Гончаров, І. В. Щербина, А. О. Дворецький, Н. А. Крахмальова, І. О. Максименко, І. О. Тарасенко, Н. В. Бугас, Р. М. Федоряк, Р. М. Набока, О. Ю. Чубукова, Г. Є. Ямненко, О. О. Волошенко]. – К. : КНУТД, 2011. – 332 с. – ISBN 978-966-8276-25-5.


Лойко Д. М. Інноваційні стратегії швейних підприємств на ринку брендового одягу : монографія / Д. М. Лойко. – К. ; Донецьк : ДонНТУ, 2011. – 224 с.


Методи і засоби надвисокочастотної радіометрії : монографія / [В. П. Куценко, Ю. А. Скрипник, Н. Ф. Трегубов, К. Л. Шевченко, А. Ф. Яненко]. – Донецьк : Наука і освіта, 2011. – 324 с. – Рос. мовою. – ISBN 978-966-78-29-47-6


Піпа Б. Ф. Муфти. З’єднання деталей з валами (нові розробки та елементи розрахунків) : монографія / Б. Ф. Піпа, О. М. Хомяк, А. І. Марченко. – К. : КНУТД, 2011. – 166 с. – ISBN 978-966-8134-96-8.


Пальчук О. І. Факторинг на ринку фінансових послуг : монографія / О. І. Пальчук. – К. : [б. в.], 2011. – 164 с. – ISBN 978-966-8475-26-9.


Пиріг О. А. Підприємництво в Україні: від витоків до сьогодення : монографія / О. А. Пиріг, Д. С. Черняк. – К. : УкрДрук, 2011. – 198 с. – ISBN 978966-2283-12-9.


Скрипник М. І. Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю витрат та калькулювання собівартості продукції : монографія / М. І. Скрипник. – Житомир : [Б. в.], 2011. – 732 с. – ISBN 978-966-683-314-6


Супрун Н. П. Текстиль та багатофункціональні текстильні композиційні матеріали у виробах для інвалідів та важкохворих : монографія / Н. П. Супрун, В. І. Власенко, С. І. Арабулі. - К. : КНУТД, 2011. - 182 с. – ISBN 978-966-8276-36-1.


Тьопенко Ю. А. Діалогічна природа сатири (на матеріалі романів Д. Свіфта « Мандри Гуллівера» та М. Салтикова-Щедріна « Історія одного міста») : монографія / Ю. А. Тьопенко. – К. : КиМУ, 2011. – 228 с. – ISBN 978-966-8299-91-9.