КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Монографії 2011

Пальчук О. І. Факторинг на ринку фінансових послуг : монографія / О. І. Пальчук. – К. : [б. в.], 2011. – 164 с. – ISBN 978-966-8475-26-9.

У монографії вперше у вітчизняній літературі ґрунтовно проаналізовано зарубіжний досвід надання факторингових послуг, визначено особливості надання факторингу у різних країнах світу, його законодавче регулювання, досліджено чинники, що сприяють зростанню факторингу, розглянуто вітчизняний ринок факторингових послуг, виявлено сучасний стан, проблеми та перспективи його зростання.

Завантажити