КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

2012

Наші публікаціїМонографії2012

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


Інноваційні технології виробництва шкіряних і хутрових матеріалів та виробів : монографія / [А. Г. Данилкович, І. М. Грищенко, В. І. Ліщук, В. П. Плаван, Е. Є. Касьян, О. Г. Жигоцький, В. П. Коновал, С. С. Гаркавенко, М. Є. Скиба] ; за ред. А. Г. Данилковича. – К. : Фенікс, 2012. – 344 с. – ISBN 978-966-136-014-2.


Білик М. Д. Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка та прогнозування : монографія / М. Д. Білик, Т. О. Білик. – К. : ТОВ “ПАНТот”, 2012. – 280 с. – ISBN 978-966-1531-20-7.


Гудкова Н. М. Становлення концепту «Ексклюзивність» в російському друкованому рекламному тексті XIX-XX ст. : монографія / Н. М. Гудкова. – К. : Аграр Медиа Групп, 2012. – 310 с. – Рос. мовою. – ISBN 978-617-646-061-9.


Джерела фінансування інвестицій підприємств України: монографія / ред.: В. Г. Федоренко, М. П. Денисенко. – К.: ДКС центр, 2012. – 328 с. – ISBN 978-966-2339-50-5.


Економічні умови забезпечення якості освітніх послуг у системі вищої освіти : колективна монографія / ред. І. М. Грищенко. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 364 с. – ISBN 978-966-641-222-5.


Економічна безпека національної економіки: інвестиційно-інноваційний аспект : колективна монографія / [І. М. Грищенко, М. П. Денисенко, А. П. Гречан, В. В. Лойко та ін.] ; [за заг. ред.: І. М. Грищенка, М. П. Денисенка, А. П. Гречан, В. В. Лойко]. – Донецьк : ДонНТУ, 2012. – 430 с.


Ефективність та екологічна роль берегоукріплювальних споруд на дніпровських водосховищах : монографія / [І. В. Панасюк, А. І. Томільцева, Л. М. Зуб, В. Л. Долинський, С. С. Дубняк, С. А. Дубняк, А. О. Стужко, А. А. Збітнєв]. – К. : Кафедра, 2012. – 120 с. – ISBN 978-966-2711-24-0.


Компенсовані асинхронні машини : монографія / [В. І. Мішин, В. В. Каплун, Р. М. Чуєнко, С. С. Макаревич, В. В. Гаврилюк]. – К. : КНУТД, 2012. – 221 с. – ISBN 978-966-8276-53-8.


Машталер А. А. Культура інноваційного мислення в освіті: інформація, творчість, знання : монографія / А. А. Машталер. – К. : Інформаційні системи 2012. – 286 с. – ISBN 978-966-2249-66-8.


Методи, технології та технічні засоби підвищення надійності електротехнічного обладнання на основі функціональних матеріалів : монографія / [В. В. Козирський, В. В. Каплун, І. П. Радько, С. П. Коханівський, О. А. Ліхачов, Г. С. Фірстов]. – К. : КНУТД, 2012. – 448 с. – ISBN 978-966-8276-80-4.


Методичні засади переходу до нової архітектури легкої промисловості України на базі моделей сталого економічного розвитку : монографія / ред. : Ю. В. Гончаров. – К. : Кафедра, 2012. – 400 с. – ISBN 978-966-2711-23-3.


Основи технологій формування текстильних та шкіряних виробів : монографія / [В. В. Кострицький, М. Є. Скиба, Л. Ф. Артеменко, М. П. Березненко, С. М. Березненко]. – К. : Кафедра, 2012. – 268 с. – ISBN 978-966-2711-12-7.


Піпа Б. Ф. Удосконалення робочих органів механізмів в’язання круглов’язальних машин : монографія / Б. Ф. Піпа, С. А. Плешко. – К. : КНУТД, 2012. – 471 с.


Переробка відходів гуми та термопластичних матеріалів : монографія / [О. П. Бурмістенков, В. П. Місяць, І. В. Панасюк, Б. М. Злотенко]. – К. : Кафедра, 2012. – 240 с. – ISBN 978-966-2071-20-2.


Радіометричний НВЧ-контроль властивостей матеріалів : монографія / [В. П. Куценко, Ю. О. Скрипник, Н. Ф. Трегубов, К. Л. Шевченко, О. П. Яненко]. – Донецьк : Наука і освіта, 2012. - 348 с. – ISBN 978-966-7820-57-5.


Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб’єктів господарювання : колективна монографія / [М. П. Денисенко, С. В. Бреус, В. В. Лойко, Д. М. Лойко, З. Я. Шацька, Т. М. Янковець та ін.] ; за заг. ред. І. П. Мігус. – Черкаси : Маклаут, 2012. – 636 с. – ISBN 978-666-2200-20-1.


Фінанси підприємств: проблеми і перспективи : монографія. У 3 т. Т. 2. Фінансові аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств. / за ред. М. Д. Білик. – К. : Пан Тот, 2012. – 277 с. – ISBN 978-966-1531-25-2.


Фазові процеси в гетерогенних полімерних системах : монографія / [В. Л. Авраменко, В. А. Віленський, О. П. Григорьєва, Т. Д. Ігнатова, Л. В. Карабанова, В. В. Клепко, Н. В. Козак, Є. В. Лебедєв, Є. П. Мамуня, В. М. Михальчук, О. Є. Нестеров, О. В. Романкевич, С. В. Рябов, Ю. В. Савельєв, Т. Т. Тодосійчук, О. М. Файнлейб, В. М. Чорна] ; ред. Є. В. Лебедєв. – К. : Наукова думка, 2012. – 432 с. – Рос. мовою. – (Проект “Наукова книга”). – ISBN 978-966-00-1249-3.


Федін С. С. Оцінка і прогнозування якості промислової продукції з використанням адаптивних систем штучного інтелекту : монографія / С. С. Федін, Н. А. Зубрецька. – К. : Інтерсервіс, 2012. – 206 с. – Рос. мовою. – ISBN 978-617-696-057-7.


Формування адаптивної системи забезпечення енергоефективності функціонування суб'єктів господарювання реального сектору економіки України : монографія / [І. А. Ігнатьєва, В. В. Микитенко, І. С. Гращенко, О. О. Демешок, В. В. Лойко] ; за заг. ред.: І. М. Грищенка, І. А. Ігнатьєвої. – К. : Кафедра, 2012. – 304 с. – ISBN 978-966-2705-29-4.

12