КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Монографії 2012

Формування адаптивної системи забезпечення енергоефективності функціонування суб'єктів господарювання реального сектору економіки України : монографія / [І. А. Ігнатьєва, В. В. Микитенко, І. С. Гращенко, О. О. Демешок, В. В. Лойко] ; за заг. ред.: І. М. Грищенка, І. А. Ігнатьєвої. – К. : Кафедра, 2012. – 304 с. – ISBN 978-966-2705-29-4.

Монографію присвячено теоретико-методичним та прикладним аспектам ідентифікації потенційно-факторних ознак продуктивних сил України, аналізу стратегічних можливостей трансформації виробничо-економічних систем на засадах реалізації потенціалу соціально-економічних та організаційних змін. Здійснено соціально-економічний та економетричний аналіз різноспрямованих чинників впливу на ендогенно спрямований розвиток реального сектору економіки та невиробничої сфери держави. Розвинуто теорію формування, нарощення та раціонального використання стратегічного потенціалу національного господарства, у межах якої визначено загальнонаукові принципи і технології управління потенціалом соціально-економічних  та організаційних змін. Особливу увагу приділено: а) особливостям сучасної системи державного регулювання та управління економічною безпекою в умовах ресурсних обмежень; б) побудові прогнозу економічної динаміки промисловості у разі форсованого розвитку галузей і виробництв, що мають системні ознаки ініціювання  сукупного ефекту; в) генеруванню процесів регенерації системно-універсальних властивостей національного економічного простору.

Завантажити