КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Монографії 2012

Економічні умови забезпечення якості освітніх послуг у системі вищої освіти : колективна монографія / ред. І. М. Грищенко. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 364 с. – ISBN 978-966-641-222-5.

Монографія присвячена комплексним дослідженням економічних аспектів, що впливають на формування привабливих умов у контексті управління якістю освітніх послуг у системі вищої освіти.

Задачами досліджень авторів є:
- обґрунтування теоретико-методологічних засад забезпечення якості освітніх послуг у системі вищої освіти;
- дослідження впливу ринкового середовища на якість освітніх послуг;
- визначення цінності освітніх послуг для їх споживачів;
- дослідження маркетингових аспектів структури освітньої послуги та її споживчої цінності;
- узагальнення основних чинників конкурентоспроможності вищих навчальних закладів;
- дослідження механізму формування і регулювання освітніх послуг;
- обґрунтування перспективних напрямів розвитку державного управління вищою освітою України в контексті забезпечення належності якості освітніх послуг вищих навчальних закладів;
- узагальнення щодо перспектив інтеграції ВНЗ та бізнес-структур у процесі надання освітніх послуг;
- дослідження стану та особливостей міжнародної інтеграції у сфері вищої освіти в контексті забезпечення якості освітніх послуг;
- визначення стратегічних орієнтирів інтеграції освіти, науки і бізнесу в умовах посткризового розвитку.

Завантажити