КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Монографії 2012

Економічна безпека національної економіки: інвестиційно-інноваційний аспект : колективна монографія / [І. М. Грищенко, М. П. Денисенко, А. П. Гречан, В. В. Лойко та ін.] ; [за заг. ред.: І. М. Грищенка, М. П. Денисенка, А. П. Гречан, В. В. Лойко]. – Донецьк : ДонНТУ, 2012. – 430 с.

У монографії висвітлено методологічні основи формування економічної безпеки національної економіки, зокрема, інвестиційно-інноваційний аспект.

Завантажити