КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

2013

Наші публікаціїМонографії2013

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


Безверхий К. В. Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект : монографія / К. В. Безверхий. – К. : ЦУЛ, 2013. – 276 с. – ISBN 978-611-01-0554-5.


Березін Л. М. Оцінка довговічності та надійності в’язальних механізмів панчішно-шкарпеткових автоматів : монографія / Л. М. Березін. – К. : КНУТД, 2013. – 191 с. – ISBN 978-966-8276-84-2.


Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології : колективна монографія / [М. П. Денисенко, З. Я. Шацька, Т. М. Янковець, К. В. Безверхий та ін.] ; за заг. ред. Ф. Ф. Бутинця. – К. : Рута, 2013. – 606 с. – ISBN 978-617-581-162-7.


Грищенко І. М. Поліфункціональні шкіряні матеріали : монографія / І. М. Грищенко, А. Г. Данилкович, О. Р. Мокроусова ; ред. А. Г. Данилкович. – К. : Фенікс, 2013. – 268 с. – ISBN 978-966-136-098-2.


Лойко В. В. Державне регулювання економічної безпеки на регіональному рівні : монографія / В. В. Лойко. – К. ; Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ 2013. – 324 с. – ISBN 978-617-7049-32-5.


Прогнозування фізико-механічних властивостей текстильних матеріалів побутового призначення : монографія / [А. М. Слізков, В. В. Щербань, С. М. Краснитський, Т. І. Демківська]. – К. : КНУТД, 2013. – 223 с. – ISBN 978-966-8276-99-6.


Редько Я. В. Отримання бар'єрних властивостей текстильних матеріалів з використанням нанотехнологій : монографія / Я. В. Редько, О. В. Романкевич. – К. : КНУТД, 2013. – 110 с. – ISBN 978-966-8276-97-2.


Супрун Н. П. Методи визначення якісного та кількісного складу текстильних матеріалів : монографія / Н. П. Супрун, Ю. І. Островецька. – К. : КНУТД, 2013. – 108 с. – ISBN 978-966-8276-76-7.


Супрун Н. П. Сучасні проблеми виробництва безпечного у споживанні та екологічно чистого текстилю : монографія / Н. П. Супрун, Г. В. Щуцька. – К. : Кафедра, 2013. – 112 с. – ISBN 978-966-2705-63-8.


Теоретико-методологічні основи інвестиційно-інноваційної безпеки національної економіки України : монографія / за ред. : І. М. Грищенка, В. М. Узунова, М. П. Денисенка. – К. : КНУТД, 2013. – 464 с. – 978-966-2200-17-1.


Управління енергоспоживанням у вищих навчальних закладах : монографія / [І. М. Грищенко, В. В. Каплун, М. В. Дяченко, О. В. Власенко, Р. В. Каплун, Г. С. Жулай]. – К. : КНУТД, 2013. – 245 с. – ISBN 978-966-8276-98-9.