КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Монографії 2013

Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології : колективна монографія / [М. П. Денисенко, З. Я. Шацька, Т. М. Янковець, К. В. Безверхий та ін.] ; за заг. ред. Ф. Ф. Бутинця. – К. : Рута, 2013. – 606 с. – ISBN 978-617-581-162-7.

У монографії розглянуто проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. Досліджено парадигми, закони та моделі бухгалтерського обліку.

Завантажити