КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

2014

Наші публікаціїМонографії2014

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


Інноваційна стратегія підприємства: особливості формування та оцінки ефективності : монографія / ред.: В. Г. Федоренко, М. П. Денисенко, Т. Є. Воронкова. – К. : ІПК ДСЗУ, 2014. – 296 с. – ISBN 978-617-6490-24-1.


Біль та лікування = Pain and treatment : колективна монографія / [О. В. Моспанова та ін.] ; за заг. ред. Габора Б. Рача, Карла Е. Ноя. – Загреб : InTech, 2014. – Англ. мовою. – ISBN 978-953-51-1629-5.


Безверхий К. В. Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні : монографія / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля. – К. : ЦУЛ, 2014. – 184 с. – ISBN 978-617-673-305-8.


Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями : монографія. В 2 ч. Ч. 1. Теоретичні засади технологій виробництва волокнистих матеріалів з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями / [С. М. Березненко, В. І. Власенко, І. А. Ігнатьєва, М. В. Колосніченко, В. В. Кострицький, В. П. Попов, Є. А. Прокопова, А. М. Слізков, Н. П. Супрун]. – К. : КНУТД, 2014. - 404 с. – ISBN 978-966-7972-18-9.


Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями : монографія. В 2 ч. Ч. 2. Матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями / [С. М. Березненко, В. І. Власенко, І. А. Ігнатьєва, М. В. Колосніченко, В. В. Кострицький, В. П. Попов, Є. А. Прокопова, А. М. Слізков, Н. П. Супрун]. – К. : КНУТД, 2014. - 220 с. – ISBN 978-966-7972-20-2.


Гарафонова О. І. Управління змінами: теорія, методологія та практика : монографія / О. І. Гарафонова. – К. : КНУТД, 2014. – 364 с. – ISBN 978-966-7972-30-1


Грищенко І. М. Професійна освіта в системі економічних досліджень : монографія / І. М. Грищенко. – К. : Грамота, 2014. – 384 с. – ISBN 978-966-349-451-7.


Дудорова Л. Ю. Формування готовності майбутніх учителів до організації шкільного туризму (теоретико-методичний аспект) : монографія / Л. Ю. Дудорова. – Вінниця : “ТОВ Нілан-ЛТД”, 2014. – 422 с. – ISBN 978-617-7121-82-3


Електротехнічне обладнання на основі функціональних матеріалів : монографія / [В. В. Козирський, В. В. Каплун, О. А. Ліхачов, Г. С. Фірстов]. – К. : НУБіП України, 2014. – 409 с.


Крахмальова Н. А. Управління виставково-ярмарковою діяльністю : монографія / Н. А. Крахмальова. – К. : КНУТД, 2014. - 212 с. – ISBN 978-966-7972-11-0.


Нестеренко О. Б. Методи дослідження інтегро-диференціальних рівнянь з параметрами = Methods of Studies of Integro-Differential Equations with Parameters : монографія / О. Б. Нестеренко. – Саарбрюккен : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 120 с. – Англ. мовою. – ISBN 978-3-659-52451-6.


Освіта: соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України : колективна монографія / за ред.: С. М. Лаптєва, В. С. Сідака, М. П. Денисенка. – К. : Ун-т економіки та права «КРОК», 2014. – 410 с. – ISBN 978-666-7735-96-8.


Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку освіти в Україні : колективна монографія / ред. : М. П. Денисенко, І. П. Мігус. – Черкаси : [б. в.], 2014. – 242 с. ISBN 978-966-493-770-9.


Проведення прогнозно-аналітичних досліджень відповідності системи професійної освіти перспективам соціально-економічного розвитку України : монографія / ред. І. М. Грищенко. - К. : КНУТД, 2014. - 350 с. - ISBN 978-966-7972-36-3.


Розробка методичного підходу з формування проектів інвестиційних бізнес-планів розвитку підприємств легкої промисловості з урахуванням орієнтирів структурно-інноваційної політики : монографія / ред. І. А. Ігнатьєва. - К. : КНУТД, 2014. - 432 с. - ISBN 978-966-7972-35-6.


Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій: регіональний аспект : колективна монографія / [М. М. Матюха та ін.] ; за ред. В. І. Ткачука. – Житомир : Рута, 2014. – 356 с. – ISBN 978-617-581-217-4.


Стратегія інноваційного розвитку сучасного підприємства: монографія / [Воронкова Т. Є., Касьян З. Е., Воронков І. В. та ін.] ; за ред. В. Г. Федоренка, Т. Є. Воронкової. – К. : ТОВ «ДКС центр», 2014. – 338 с. – ISBN 978-966-2339-77-2.


Структурні властивості пористих матеріалів і порошків, використовуваних в різних галузях науки і техніки = Structural Properties of Porous Materials and Powders Used in Different Fields of Science and Technology : колективна монографія / [О. Р. Мокроусова та ін.] ; за заг. ред. Ю. М. Вольфковича. – Лондон : Спрингер ЛТД, 2014. – Англ. мовою. – ISBN 978-1-4471-6376-3.


Теоретико-методичні засади функціонування підприємств легкої промисловості України на базі оптимізації системи управління витратами : монографія / [Ю. В. Гончаров, С. М. Бондаренко, Н. В. Бугас, Г. В. Костюк, Т. О. Заєць, Н. М. Кирилко, С. Є Шацька] ; за заг. ред. Ю. В. Гончарова. – Львів : Українська академія друкарства, 2014. – 328 с. – ISBN 978-966-322-219-6.


Хімія гетероциклічних сполук. Сучасні аспекти = Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты : колективна монографія. В 3 т. Т. 3. / [О. В. Моспанова та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Карцева. – М. : МБФНП, 2014. – 328 с. – Рос. мовою. – ISBN 978-5-903078-41-7.

12