КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Наші публікації Монографії 2014

Хоменко О. В. Іншомовна підготовка студентів економічних спеціальностей в контексті глобалізації : монографія / О. В. Хоменко. – К. : КНУТД, 2014. - 364 c. – ISBN 978-966-7972-19-6.

У монографії досліджуються сучасні світові освітні тенденції в галузі іншомовної підготовки, висвітлюються теоретико-методологічні проблеми інноваційної системи професійно орієнтованої іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей в контексті глобалізації. Розглядаються шляхи творчого розвитку цих тенденцій на основі поетапної блочно-модульної рівневої моделі іншомовної підготовки, що передбачає рівневий підхід, персоніфікацію, диверсифікацію, відкритість та віртуалізацію процесу оволодіння іноземними мовами на основі міждисциплінарної взаємодії та інтегративного навчання.

Монографія може бути корисною як для викладачів іноземних мов факультетів та ВНЗ економічного профілю, так і для викладачів економічних дисциплін.

Завантажити