КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

2015

Наші публікаціїМонографії2015

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


Інвестиційно-інноваційні аспекти економічної безпеки на різних ієрархічних рівнях національної економіки : колективна монографія / [В. В. Лойко, С. В. Бреус, Ю. В. Голосна, О. П. Квасова, Т. О. Литовченко, Я. В. Лісун, Д. М. Лойко, К. М. Ляшенко, В. В. Павлов, Н. В. Хлістунова, З. Я. Шацька, М. І. Скрипник та ін.] за заг. ред. д.е.н., проф. В. В. Лойко. – К. : КНУТД, 2015. – 212 с. – ISBN 978-966-7972-52-3


Економічні та соціальні аспекти ефективного розвитку вищої школи : колективна монографія / [С. В. Бебко, С. В. Бреус, Т. М. Власюк, І. М. Грищенко, Н. А. Крахмальова, І. А. Лимар, С. Г. Натрошвілі, Т. М. Нефедова, І. О. Тарасенко та ін.] ; за заг. ред. І. М. Грищенка. – К. : Педагогічна думка, 2015. – 480 с. – ISBN 978-966-644-392-5.


Кизимчук О. П. Текстильні матеріали з від'ємним коефіцієнтом Пуассона : монографія / О. П. Кизимчук. – К.: Кафедра, 2015. – 248 с. – ISBN 978-617-7301-00-3


Натрошвілі С. Г. Стратегічне управління вищим навчальним закладом: теорія, методологія, практика : монографія / С. Г. Натрошвілі. – К. : КНУТД, 2015. – 320 с.


Національна економіка України в сучасних глобальних процесах : монографія / [Т. Є. Воронкова, М. П. Денисенко, В. В. Лойко, М. І. Скрипник, А. І. Грищенко, С. В. Бреус, М. М. Матюха, Т. В. Гавриленко, Н. В. Чаленко, Д. М. Лойко, А. О. Золковер, М. О. Вергун, І. В. Воронков та ін.]. – К. : ДКС центр, 2015. – 470 с. – ISBN 978-966-2339-94-9.


Піпа Б. Ф. Приводи в’язальних машин і автоматів з пристроями зниження динамічних навантажень (наукові основи та інженерні методи проектування) : монографія / Б. Ф. Піпа, О.В. Чабан, С. В. Музичишин. – К. КНУТД, 2015. – 280 с. – ISBN 978-966-7972-42-4.


Пашкевич К. Л. Проектування тектонічних форм одягу з урахуванням властивостей тканин : монографія. – К.: ПП «НВЦ «Профі», 2015. – 364 с. – ISBN 978-966-2398-16-8.


Ресурсоощадні технології та обладнання швейної та текстильної промисловості : монографія. В 2 ч. Ч. 1. Наукові основи та інженерні методи проектування ресурсоощадних технологій і обладнання швейної та текстильної промисловості / [В. Ю. Щербань, Б. В. Орловський, В. В. Чабан, В. Г. Здоренко, О. Ю. Чубукова та ін.]. – К. : КНУТД, 2015. – 334 с. – ISBN 978-966-7972-40-0


Ресурсоощадні технології та обладнання швейної та текстильної промисловості : монографія. В 2 ч. Ч. 2. Шляхи підвищення ефективності швейної та текстильної галузей України на базі новітніх технологій та управління / [В. Ю. Щербань, Б. В. Орловський, В. В. Чабан, В. Г. Здоренко, О. Ю. Чубукова та ін.]. – К. : КНУТД, 2015. – 260 с. – ISBN 978-966-7972-41-7


Розвиток концепції бухгалтерського обліку на основі інституційних підходів та бенчмаркингу : монографія / К. В. Безверхий [та ін.] ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : Рута, 2015. – 395 с. – ISBN 978-617-581-264-8.