КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Монографії 2015

Натрошвілі С. Г. Стратегічне управління вищим навчальним закладом: теорія, методологія, практика : монографія / С. Г. Натрошвілі. – К. : КНУТД, 2015. – 320 с.

ISBN 978-966-7972-53-0

В монографії викладено результати досліджень з актуальних питань організації стратегічного управління вищим навчальним закладом. Визначено роль і значення сучасних управлінських механізмів в процесі забезпечення нормального функціонування вищого навчального закладу. Розглядаються проблеми організації наукової, освітньої, маркетингової, міжнародної діяльності вищого навчального закладу. Запропоновано науково обґрунтовані рекомендації щодо оптимізації механізмів та моделей стратегічного управління вищими навчальними  закладами в Україні з урахуванням сучасних соціально-економічних трансформацій.

Завантажити