КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Інші

Наші публікаціїМонографіїІнші

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


ІННОВАЦІЇ У МАРКЕТИНГУ І МЕНЕДЖМЕНТІ

За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка


ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ

За заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця 


ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК РИНКОВИЙ ІНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ОСВIТНIХ ПОСЛУГ

Крахмальова Н.А.


ДИНАМІКА ОСНОВОВ’ЯЗАЛЬНИХ МАШИН

В.В. Чабан, Л.А. Бакан, Б.Ф. Піпа 


ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

І.М. Грищенко, М.П. Денисенко, А.П. Гречан, В.В. Лойко та ін.


ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

І.М. Грищенко, М.П. Денисенко, А.П. Гречан, В.В. Лойко та ін.


ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ: МАКРО- ТА МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ

За наук. ред. проф. Радіонової І.Ф.


КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МІЖФІРМОВИХ МЕРЕЖ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Паливода О. М., Теміндарова Ю. А.


НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Д.І. Коваленко, В.П. Левченко 


РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

М.І. Скрипник


СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Під. ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 1)


СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У ПІСЛЯ КРИЗОВИЙ ПЕРІОД: РИЗИКИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Під. ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 1)


СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

За ред. проф. Мігус І.П.


СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

За ред. проф. Мігус І.П.


ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Під. ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 1)


УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

За ред. проф. Денисенка М.П. та Мігус І.П.


ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

Ігнатьєва І.А.,  В. В. Микитенко