КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Монографії Інші

ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

Ігнатьєва І.А.,  В. В. Микитенко

Монографію присвячено  теоретико-методологічним та прикладним аспектам формування системи управління суб’єктами господарювання реального сектору економіки України на засадах теорії забезпечення енергоефективності та стратегічного управління. Подано науково-концептуальні обґрунтування щодо вирішення проблем із формування алокаційно-інверсійного механізму як системоутворюючого регулятора, що може бути запровадженим у системі забезпечення енергоефективності суб’єктів господарювання реального сектору економіки України. Запропоновані технології регулювання інноваційних процесів в системі забезпечення енергоефективності суб’єктів господарювання та здійснено ідентифікацію масштабів розвиненості стратегічного потенціалу суб’єктів господарювання в системі забезпечення енергоефективності промислового виробництва.