КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Монографії Інші

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ

За заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця

У монографії розглянуто проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. Досліджувались парадигми, закони та моделі бухгалтерського обліку. Проведений аналіз впливу зовнішніх факторів на системи обліку, контролю та аналізу в цілому та на окремі об’єкти.

Янковець Т.М.

Сучасні підходи до аналізу ринкової ситуації при складанні бізнес-плану інноваційного проекту.