КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Монографії Інші

РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

М.І. Скрипник

Монографію присвячено теоретичним та методологічним аспектам розвитку бухгалтерського обліку витрат та калькулювання собівартості продукції. Окрему увагу приділено значенню бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю в управлінні витратами підприємства, проблемам організаційного забезпечення калькулювання собівартості продукції, обґрунтуванню концептуальної трансформації методології бухгалтерського обліку витрат і калькулювання в умовах постіндустріальної економіки. Розкрито методологічні засади калькулювання собівартості продукції на базі традиційних і перспективних методів. Окреслено шляхи інформування про витрати підприємства за рахунок розвитку методології бухгалтерського обліку для управління.

Видання призначено для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку в Україні та світі.