КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Монографії Інші

ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК РИНКОВИЙ ІНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ОСВIТНIХ ПОСЛУГ

Крахмальова Н.А.

У розділі розглядаються особливості комплексу конкурентних переваг навчальних закладів, ринкова орієнтація яких передбачає визначення потреб цільових ринків та їх максимальне задоволення завдяки ефективній комунікації, формуванню позитивного іміджу закладу, збалансованій ціновій політиці, постачанню споживачам ефективних програм та якісних послуг, що відповідають сучасним технологіям.

Саме виставкові заходи, що представляють собою освітні форуми на національному та міжнародному рівні, надають можливість рівноправного впливу всіх учасників ринку освіти в Україні на його розвиток, забезпечують
провадження нових інформаційних технологій у системі управління освітою, які спроможні змінити всю систему в цілому, а від їх правильності та своєчасності залежить ефективність системи освіти як невід'ємної складової
частини розвитку ринкових процесів в Україні. Завантажити