КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Монографії Інші

СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У ПІСЛЯ КРИЗОВИЙ ПЕРІОД: РИЗИКИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Під. ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 1)

У монографії викладено результати досліджень сучасного стану економіки України, висвітлено соціально-економічні складові її розвитку. Розглянуто теоретичні та практичні засади фінансової системи України. Досліджено організаційно-економічні аспекти розвитку підприємств та галузей економіки, визначено основні проблеми та обґрунтовано шляхи їх вирішення. На основі проведених досліджень, окреслено перспективні напрями удосконалення фінансово-облікової діяльності суб’єктів господарювання у після кризовий період. Значну увагу приділено організації маркетингової діяльності на підприємствах.

М.П. Денисенко, С.В. Бреус

Розділ 1.7. Економічна безпека держави в умовах глобалізації