КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Монографії Інші

ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР


Під.
ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко

У монографії викладені результати досліджень сучасних проблем розвитку підприємницьких структур. Висвітлені соціально-економічні аспекти функціонування підприємств. Розглянуто фінанси підприємств та їх роль у забезпеченні сталого розвитку. Досліджено стан та проблеми облікової політики підприємств та обґрунтовано основні напрями її удосконалення. Вивчено теоретичні та практичні аспекти управлінської діяльності. Значну увагу приділено організації маркетингової діяльності на підприємствах.

М.П. Денисенко, С.В. Бреус

Розділ 1.7. Роль академічного підприємництва та університетської науки у соціально-економічному розвитку економіки