КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Наші публікації Монографії Інші

ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР


Під.
ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко

У монографії викладені результати досліджень сучасних проблем розвитку підприємницьких структур. Висвітлені соціально-економічні аспекти функціонування підприємств. Розглянуто фінанси підприємств та їх роль у забезпеченні сталого розвитку. Досліджено стан та проблеми облікової політики підприємств та обґрунтовано основні напрями її удосконалення. Вивчено теоретичні та практичні аспекти управлінської діяльності. Значну увагу приділено організації маркетингової діяльності на підприємствах.

М.П. Денисенко, С.В. Бреус

Розділ 1.7. Роль академічного підприємництва та університетської науки у соціально-економічному розвитку економіки