КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Наші публікації Монографії Інші

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Під. ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 1)

У монографії викладено результати досліджень сучасного стану розвитку фінансової системи України. Розглянуто теоретичні та практичні засади функціонування податкової системи України та шляхи її удосконалення. Досліджено організаційно-економічні аспекти розвитку банківської системи України та її вплив на діяльність вітчизняного бізнесу. На основі проведених досліджень, окреслено перспективні напрями удосконалення фінансово-облікової діяльності суб’єктів господарювання. Значну увагу приділено перспективам розвитку ринку страхування в Україні з урахуванням світових тенденцій.

М.П. Денисенко, С.В. Бреус

Розділ 1.1. Економічний розвиток України в контексті фінансового забезпечення