КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Монографії Інші

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Під. ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 1)

У монографії викладено результати досліджень сучасного стану розвитку фінансової системи України. Розглянуто теоретичні та практичні засади функціонування податкової системи України та шляхи її удосконалення. Досліджено організаційно-економічні аспекти розвитку банківської системи України та її вплив на діяльність вітчизняного бізнесу. На основі проведених досліджень, окреслено перспективні напрями удосконалення фінансово-облікової діяльності суб’єктів господарювання. Значну увагу приділено перспективам розвитку ринку страхування в Україні з урахуванням світових тенденцій.

М.П. Денисенко, С.В. Бреус

Розділ 1.1. Економічний розвиток України в контексті фінансового забезпечення