КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Монографії Інші

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

За ред. проф. Денисенка М.П. та Мігус І.П.

Монографія є колективною працею українських та зарубіжних науковців, в якій досліджено сучасні підходи до управління економічним розвитком держави та окремих суб’єктів господарської діяльності.

На рівні держави досліджено еволюцію і трансформацію економічних систем; моделі, фактори та сучасні тенденції економічного зростання; інституціональні передумови розвитку соціально-трудового потенціалу; ендогенний потенціал інноваційного розвитку держави; складові, індикатори та напрями забезпечення економічної безпеки держави. На рівні окремих суб’єктів господарської діяльності – досліджено реалії та перспективи стійкості функціонування і розвитку національних суб’єктів господарювання; механізми формування і реалізації фінансової стратегії підприємства в мовах ринкових відносин; етапи організації ефективного інформаційного забезпечення підприємств.

М.П. Денисенко, С.В. Бреус

Розділ 8. Економічна безпека держави в системі економічної політики України