КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Наші публікації Монографії Інші

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

За ред. проф. Денисенка М.П. та Мігус І.П.

Монографія є колективною працею українських та зарубіжних науковців, в якій досліджено сучасні підходи до управління економічним розвитком держави та окремих суб’єктів господарської діяльності.

На рівні держави досліджено еволюцію і трансформацію економічних систем; моделі, фактори та сучасні тенденції економічного зростання; інституціональні передумови розвитку соціально-трудового потенціалу; ендогенний потенціал інноваційного розвитку держави; складові, індикатори та напрями забезпечення економічної безпеки держави. На рівні окремих суб’єктів господарської діяльності – досліджено реалії та перспективи стійкості функціонування і розвитку національних суб’єктів господарювання; механізми формування і реалізації фінансової стратегії підприємства в мовах ринкових відносин; етапи організації ефективного інформаційного забезпечення підприємств.

М.П. Денисенко, С.В. Бреус

Розділ 8. Економічна безпека держави в системі економічної політики України