КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Монографії Інші

ІННОВАЦІЇ У МАРКЕТИНГУ І МЕНЕДЖМЕНТІ

За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка

У монографії досліджено проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України. Викладено концептуальні засади та теоретико-методичні підходи до вибору траєкторій інноваційного розвитку на різних рівнях узагальнення.

Удосконалено існуючі та запропоновані нові інструменти і методи маркетингу та менеджменту інновацій. Розкрито галузеві особливості їх застосування.

М.П. Денисенко, С.В. Бреус

Розділ 8.1. Проблеми підвищення рівня вищої освіти в Україні в контексті доступу до неї соціально незахищених верств населення