КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Монографії Інші

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Під. ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 1)

У монографії викладені результати досліджень сучасних проблем розвитку економіки в умовах глобалізації. Висвітлені соціально-економічні аспекти функціонування економіки. Розглянуто роль та місце фінансової та податкової політики у забезпеченні поступального розвитку економічної системи. Досліджено вплив інноваційної та інвестиційної політики на формування конкурентоспроможного виробництва продукції. Значну увагу приділено теоретичним та практичним аспектам розвитку підприємницької діяльності як основи успішного функціонування економіки країни.

С.В. Бреус

Розділ 2.8. Забезпечення доступу соціально незахищених верств населення до якісної вищої освіти