КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Монографії Інші

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МІЖФІРМОВИХ МЕРЕЖ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Паливода О. М., Теміндарова Ю. А.

Менеджмент суб’єктів господарювання: теорія та практика: кол. монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Тарасюк Г.М. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 448 с.

У статті проаналізовано сутність, принципи та види міжфірмових мереж підприємств. Представлено логічну послідовність етапів формування кооперативних відносин підприємств, акцентовано увагу на головних завданнях менеджменту на кожному з них. Завантажити