КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Електронні пристрої та електротехнічні комплекси, комп’ютерно-інтегровані системи управління Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2016-1

Санніков В. Ю. Термоелектричний термометр з самокорекцією / В. Ю. Санніков, І. Л. Ківа // Вісник КНУТД. – 2016. – № 1 (94). – С. 20-25.

Запропоновано метод та апаратну реалізацію термоелектричного термометру, що дозволяє реалізувати вимірювальну схему на основі стандартної двоелектродної термопари і дає можливість виключення впливу постійного струму охолодження – нагріву на вимірювану термоЕРС робочого кінця термопари.

Завантажити