КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Електронні пристрої та електротехнічні комплекси, комп’ютерно-інтегровані системи управління Електронний науковий журнал «Технології та дизайн» 2013-1

Комп’ютерне моделювання акустичного контролю структурно-неоднорідних середовищ

В.В. Себко, В.Г. Здоренко, І.Л. Ківа

Розглянуто комп’ютерне моделювання стану структурно-неоднорідних середовищ математичними методами із застосуванням пакету MATLAB 2012a. Досліджено вплив функції розподілу дефектів на параметри зондуючої пружної хвилі. Отримано зв’язок між зміною фазової швидкості і коефіцієнта затухання (з одного боку) та розподіленням дефектів по частотам релаксації (з іншого боку). Завантажити.

Ключові слова: гістерезисні рівняння, структурно-неоднорідне середовище, акустична нелінійність, релаксаційна частота, амплітудно-залежне внутрішнє тертя