КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

2015-3

Наші публікаціїНаукові статтіЕлектронні пристрої та електротехнічні комплекси, комп’ютерно-інтегровані системи управлінняЕлектронний науковий журнал «Технології та дизайн»2015-3

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


Артеменко М. Ю. Підвищення коефіцієнта корисної дії трифазної чотирипровідної системи живлення з паралельним активним фільтром / М. Ю. Артеменко, В. І. Засімович, Л. М. Батрак // Технології та дизайн. – 2015. – № 3 (16). – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=td


Стародуб О. В. Автоматичне керування електроприладом для теплової обробки текстильних матеріалів / О. В. Стародуб, Б. М. Злотенко // Технології та дизайн. – 2015. – № 3 (16). – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=td


Степанюк Р. В. Дослідження побутових насосів / Р. В. Степанюк, Б. М. Злотенко // Технології та дизайн. – 2015. – № 3(16). – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=td


Тесик Ю. Ф. Вимірювальні підсилювачі потужності для метрологічного обладнання / Ю. Ф. Тесик, А. О. Гайдай, Р. М. Мороз // Технології та дизайн. – 2015. – № 3 (16). – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=td