КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Міжнародні видання

Наші публікаціїНаукові статтіМатеріалознавство, полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокнаМіжнародні видання

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


Андріїв В. І. Виробництво струмопровідних полімерних матеріалів / В. І. Андріїв, Н. М. Березненко, Д. С. Новак // Сборник научных трудов SWorld. – 2014. – Т. 1, вип. 3 (36). – С. 13–18.


Данилкович А. Г. Ферментна обробка шкіряного напівфабрикату в процесі м’якшення / А. Г. Данилкович, О. О. Романюк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. - № 3/6 (69). – С. 23–27.


ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВОВ’ЯЗАНИХ ПОЛОТЕН СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

МЕЛЬНИК Л.М, ГОЛІКОВА О.Я.


ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИКОТАЖУ ДЛЯ ФЕХТУВАЛЬНИХ КОСТЮМІВ НА МІЦНІСТЬ ДО ПЕРФОРУВАННЯ (ПРОКОЛУ)

Бескін Н.В., Галавська Л.Є.


Ковальчук О. В. Електропровідність композитів алкаонату кадмію з CdS наночастинками / О. В. Ковальчук, Д. С. Жулай, Д. В. Федоренко, С. А. Бугайчук, Г. В. Клімушева, T. A. Miрная // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2014. –V. 17, № 1. – P. 56–60.


Ковальчук О. В. Особливості не адитивних змін в провідності нано-РКДП під впливом магнетиту і одностінних вуглецевих нанотрубок / O. В. Ковальчук, П. Копчанський, M. Tiмко, З. Miтрова, Н. Toмашовічова, Л. Toмчо, T. M. Ковальчук, I. В. Oлейникова, A. I. Лад, I. П. Студеняк // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2014. –V. 17, № 4. – P. 384–388.


Ковальчук О. В. Чутливість 6СНВТ рідкого кристалу з домішкою сегнетоелектричних та магнітних частинок до електричного та магнітного полів / Я. Майоросова, Н. Томашовичова, М. Тімко, М. Конерацка, І. П. Студеняк, О. В. Ковальчук, С. О. Ковальчук, Я. Ядзинь, П. Копчанський // ACTA PHYSICA POLONICA A. – 2014. – Т. 126, №1. – Р. 260–261.


Мельник Л. М. Дослідження компресійних панчішних виробів / Л. М. Мельник, О. П. Кизимчук, О. Я. Голікова // Матеріали VII Міжнародної науково-професійної конференції “TEXTILE SCIENCE AND ECONOMY”, 25-31 травня 2015, Зреньян : Сербія, 2015 – С. 78-81.


МОДЕЛЬ ПЕТЛІ ТРИКОТАЖУ ФІЛЕЙНОГО ПЕРЕПЛЕТЕННЯ

КИЗИМЧУК О.П., ЄРМОЛЕНКО І.В.


ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ СТРУКТУР ПАКЕТІВ ТЕРМОСТІЙКОГО СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ

М.В. Колосніченко, Т.В. Цесельська, О.В. Колосніченко, Н.В. Остапенко


Паламар В. А. Шляхи підвищення безпеки натуральних шкір / В. А. Паламар, Е. Р. Мокроусова, Е. А. Охмат // Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції «Шкіра та хутро в XXI столітті: технологія, якість, екологія, освіта», Улан-Уде, 25-30 серпня 2014 ; Міністерство освіти і науки Російської Федерації ; Східно-Сибірський Державний Університет Технологій та управління. – Улан-Уде, 2013. – С. 83–92.


ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ІНТЕГРОВАНОГО ДВОШАРОВОГО ТРИКОТАЖУ

Галавська Л.Є., Боброва С.Ю.


РОЗРОБКА ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДИХАННЯ

Н.Р. Терентьєва, Л.Є. Галавська, Н.М. Защепкіна


Сень О. В. Технологічний процес одержання струмопровідних ПЕ композицій на базі екструзійного обладнання / О. В. Сень, Н. М. Березненко, Д. С. Новак // Сборник научных трудов SWorld. – 2014. – Т. 1, вип. 3(36). – С. 6–13.


Тeрeнтьева Н. Р. Аналіз тенденцій фільтруючого матеріалу /Н. Р. Teрeнтьева, Н. М. Зaщeпкінa // Матеріали Міжнародної конференції «Текстильна науки і економіка» ; Університет Нові-Сад (5-6. 01. 2013), Сербія, Зренянін, 2013. – С. 192–195.


Терентьєва Н. Р. Конкурентоспроможність фільтруючих матеріалів / Н. Р. Teрeнтьева, Н. М. Зaщeпкінa // Матеріали Міжнародної конференції «Проблеми ідентифікації, якості и конкурентоспроможності споживчих товарів» ; Південно-ЗахіднийДержавний Університет ; Росія, 24 жовтня 2013. – Курск, 2013.– С.134–137.


Терентьєва Н. Розробка текстильного матеріалу для захисту органів дихання / Н. Терентьєва, Л. Галавська, Н. Защепкіна // Матеріали VІ Міжнародної конференції «Текстильна наука та економіка», Університет Нові-Сад, Сербія, Зренянін, 2014. – С. 213-216.


Третякова Л. Д. Способи підвищення надійності фільтрувального захисного одягу / Л. Д. Третякова, М. В. Колосніченко, Н. В. Остапенко // Збірник статей 3 Міжнародного симпозіуму [«Creativitate. Tehnologie. Marketing»], (Молдова, Технічний університет Молдови, 31 жовтня – 1 листопада 2014 р.) / Universitatea Tehnică a Moldovei. – Ch.: UTM, 2014, Vol. 3 – Р. 224-229.


Угболуе С. Геометричний аналіз основовязаних аукзетик-полотен [Електронний ресурс] / С. Угболуе, О. Кизимчук, Й. Ким // Journal of Textile Science & Engineering. – 2015.- Volume 5, Issue 3, - Режим доступу : doi:10.4172/2165-8064.1000201


ФОРМА ТА РОЗМІРИ ЧАРУНОК В ТРИКОТАЖІ ФІЛЕЙНОГО ПЕРЕПЛЕТЕННЯ

ЄРМОЛЕНКО І.В., КИЗИМЧУК О.П.

12