КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Матеріалознавство, полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна Міжнародні видання

ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ СТРУКТУР ПАКЕТІВ ТЕРМОСТІЙКОГО СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ

М.В. Колосніченко, Т.В. Цесельська, О.В. Колосніченко, Н.В. Остапенко

Збірник статей 3 Міжнародного симпозіуму [«Creativitate. Tehnologie. Marketing»], (Молдова,  Технічний університет Молдови,  31 жовтня – 1 листопада 2014р.) / Universitatea Tehnică a Moldovei. – Ch.: UTM, 2014, Vol. 3 – С. 218-223.

 

У статті представлено результати експериментальних досліджень показників якості матеріалів спеціального термозахисного одягу робітників нафтогазового комплексу з метою формування раціональних структур пакетів. Аналіз отриманих результатів дозволив встановити характер зміни властивостей тканин після теплової обробки, врахувати їх при проектуванні спеціального одягу і сформувати раціональні структури пакетів з одним і двома теплоізоляційними шарами. Завантажити

Ключові слова: показники якості матеріалів і пакетів, спеціальний термозахисний одяг, теплове навантаження.