КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Видання, які входять до наукометричних баз (Scopus)

НОВІ ПАРАДИГМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

І.А. Ігнатьєва, Р.В. Янковой

У статті розглянуті сучасні наукові підходи щодо формування стратегії на промислових підприємствах України. Систематизація наукових підходів дала можливість визначити чотири базові складові стратегії підприємства: розподіл видів діяльності в часовому просторі (управління часом); розподіл та перерозподіл стратегічних ресурсів; створення та використання кадрового потенціалу; використання зовнішнього середовища. Завантажити

Ключові слова: стратегія, стратегічне управління, потенціал, зовнішнє середовище.