КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Міжнародні видання

ТЕНДЕНЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ

Крахмальова Н. А.

Крахмальова Н. А. Тенденції комунікаційної діяльності Університетів України (Trends communication activities Ukraine Universities) / Н. А. Крахмальова – Prosopon European Humanities and Social Studies № 1 / 2014  –  123-135 с. (Варшава)

У статті досліджено природу комунікації, яка є явищем системним та має елементну базу, визначені завдання комунікаційної діяльності університетів,розглянуто оптимальний комплекс елементів комунікацій університетів, який дозволить максимально ефективно довести необхідну інформацію цільовій аудиторії, проаналізовано їх вплив на успішне функціонування університетів, досліджено тенденція комунікаційної діяльності університетів України. Завантажити

Ключові слова: ринок освітніх послуг, університети України, комунікаційна діяльність, споживачі освітніх послуг, оптимальний комплекс елементів комунікацій університетів, паблік рілейшенз, рекламна діяльність, міжнародні освітні виставкові заходи.