КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Видання України

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БІЗНЕС-ПЛАНУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Т.М. ЯНКОВЕЦЬ

У статті з’ясовується економічна сутність бізнес-плану, визначаються його призначення і цілі. Наводяться власні визначення понять «новація», «інновація», «інноваційний проект», «бізнес», «бізнесмен», «бізнес-план інноваційного проекту». Виділяються цільові групи споживачів бізнес-плану та принципові його напрями. Наводяться критерії, яким має відповідати  бізнес-план для успішного сприйняття потенційними інвесторами. Представлено укрупнену структуру та зміст розділів бізнес-плану інноваційного проекту. Наводяться рекомендації щодо оформлення бізнес-плану. Завантажити

Ключові слова: новація, інновація, інноваційний проект, бізнес, бізнес-план інноваційного проекту.