КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Видання України

ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК СКЛАДОВІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: НАУКОВІ ДИСКУСІЇ ТА ПРОТИРІЧЧЯ

М.І. Скрипник

В статті представлено результати дослідження складових елементів системи бухгалтерського обліку. В ході дослідження проаналізовано різні точки зору щодо ролі та складу методу бухгалтерського обліку. В результаті проведеного дослідження встановлено, що існує два основних підходи щодо співвідношення обліку витрат і калькулювання. Прихильники першого підходу вважають, що калькулювання є окремою наукою та можливістю здійснювати облік без калькулювання. Даний підхід базується на виключенні калькулювання зі складу елементів методу бухгалтерського обліку. Прихильники другого підходу вважають, що неможна відривати калькулювання від обліку витрат через відсутність чітких меж між ними.

В ході дослідження було встановлено, що облік витрат і калькулювання доповнюють і взаємообумовлюють одне одного. Доведено, що калькулювання слід розглядати як елемент методу бухгалтерського обліку. Завантажити

Ключові слова: методологія, методика, елемент методу, бухгалтерський облік, калькулювання, облік витрат.