КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Видання України

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Т. М. ЯНКОВЕЦЬ, Я. В. ПАШЕНЬКО

«Україна – Болгарія – Європейський Союз: сучасний стан і перспективи», Том 2. – 2013.

У статті проведено аналіз досвіду країн Європи у використанні інновацій в системі вищої освіти для цілей можливості застосування у вітчизняних вищих навчальних закладах. Основна увага приділена застосуванню трансєвропейських програм мобільності студентів для навчання в університетах. Завантажити

Ключові слова: освіта в університетах, інновації в освіті, Болонський процес, програма зовнішньої допомоги ЄС «Темпус».