КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Видання України

РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ТЕОРІЇ ПОСЛУГ

Моргулець О.Б.

Вітчизняний журнал «Сталий розвиток економіки»,  №5, 2013 р. – С. 34-42.

Метою статті є розвиток понятійно-категоріального апарату теорії послуг. Проаналізовано наукові підходи до визначення сутності послуг, визначено основні проблеми розвитку теорії послуг, уточнено сутність категорій «послуга», «обслуговування», «сервіс».

Методика дослідження. За допомогою теоретичних методів аналізу та аналогій досліджено існуючі на сьогоднішній день визначення поняття «послуга». Методами систематизації та логічних узагальнень виведено чотири основні підходи до дефініції послуг. Методом формалізації уточнено поняття «послуга», «обслуговування» та «сервіс». 

Результати. Виділено чотири основні підходи до дефініції поняття «послуга»: товар особливого виду (невідчутний); благо, користь або додаткова вигода, отримана в процесі взаємодії продавця і покупця; специфічний вид діяльності; інтегральна дефініція, що представляє послугу одночасно товаром, видом діяльності і додатковою вигодою для покупця. Визначено причини ускладнення розвитку теорії послуг та теоретико-методологічних засад управління підприємствами сфери обслуговування. Удосконалено дефініцію поняття «послуга» шляхом уточнення процесу і результату, а також уточнено супутні категорії «сервіс» і «обслуговування».

Науковою новизною є авторське визначення поняття «послуга» як економічної діяльності, в результаті якої утворюються додаткові матеріальні чи нематеріальні блага (вигоди), або ж їх поєднання, які продаються і купуються на ринку, а отже є товаром, які організація надає споживачеві в обмін на гроші. Також наукову цінність має уточнення понять «сервіс», «обслуговування» та «сервісне обслуговування».

Практична цінність. Представлені у статті результати дослідження покращують розуміння сутності послуг і створюють підґрунтя для подальших розробок, перспективою розвитку яких є розширення теоретико-методологічних засад менеджменту підприємств обслуговуючої сфери. Завантажити

Ключові слова: сфера послуг, сервісна діяльність, послуги, сервіс, обслуговування, теорія послуг.