КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

2015

Наші публікаціїНаукові статтіЕкономіка, фінанси, менеджментВидання України2015

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


Бабіна Н. О. Економічна безпека підприємства в контексті сучасних інтеграційних процесів / Н. О. Бабіна // Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. «Концептуальні засади економічного і правового забезпечення безпеки держави в умовах євроінтеграції», Одеса-Черкаси, 28-29 квітня 2015 р. – Одеса, 2015. – C. 13-17.


Бабіна Н. О. Особливості управління економічною безпекою підприємства в умовах кризового та посткризового розвитку / Н. О. Бабіна // Матеріали VІ міжнародної наук.-практ. Інтернет-конференції «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи». – Харків, 2015. – С. 321-325.


Безверхий К. Адміністрування ПДФО у 2016 році: новації законодавства / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 12. – C. 26-35.


Безверхий К. Аналіз податків, єдиного соціального внеску та інших платежів в контексті розрахунку податкового навантаження підприємства авіабудівної галузі / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 11. – C. 37-43.


Безверхий К. В. Виникнення і розвиток консолідованої фінансової звітності / К. В. Безверхий // Облік і фінанси. – 2015. – №1 (67). – С. 8-13.


Безверхий К. В. Звітність про результати соціальної діяльності підприємства / К. В. Безверхий // Бізнес Інформ. – 2015. – № 8. – C. 165 – 174.


Безверхий К. В. Концептуальні підходи до побудови облікової моделі / К. В. Безверхий // Управлінський облік. – 2015. – № 5. – C. 76–80.


Безверхий К. В. Особливості обліку і звітності за податком на додану вартість в контексті законодавчих змін / К. В. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 1. – С. 26-33.


Безверхий К. В. Парадигмальний розвиток звітності в Україні / К. В. Безверхий // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 2 (26). – С. 172-190.


Безверхий К. В. Принципова схема розвитку і побудови облікової моделі / К. В. Безверхий // Реформування ринкової економіки. – 2015. – № 33. – С. 486–501.


Безверхий К. В. Розробка робочого плану рахунків бухгалтерського обліку з метою гармонізації інформаційного забезпечення економічної безпеки суб’єктів міжнародного економічного середовища / К. В. Безверхий, Л. В. Гнилицька // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2015. – № 1 (45). – С. 136–145.


Безверхий К. В. Соціальна звітність суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку / К. В. Безверхий // Фінанси, облік і аудит. – 2015. – Вип. 1 (25). – С. 170-185.


Безверхий К. В. Соціально-орієнтована звітність підприємства / К. В. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 2-3. – С. 70-78.


Безверхий К. Виплати працівникам підприємства за МСФЗ в контексті соціальної складової фінансової звітності / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 7. – C. 34-41.


Безверхий К. Виплати працівникам підприємства за МСФЗ в контексті соціальної складової фінансової звітності / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 7. – C. 34–41.


Безверхий К. Деякі особливості відображення розрахунків за єдиним соціальним внеском у звітності підприємства крізь призму законодавчих новацій / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 6. – C. 28- 38.


Безверхий К. Деякі особливості відображення розрахунків за єдиним соціальним внеском у звітності підприємства крізь призму законодавчих новацій / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 6. – C. 28–38.


Безверхий К. Облік і звітність розрахунків за податком на доходи фізичних осіб / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 5. – C. 27 – 37.


Безверхий К. Облік і звітність розрахунків за податком на прибуток в умовах законодавчих змін / К. Безверхий, С. Ковач // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 4. – C. 34–43.


Безверхий К. Схеми формування проблемного податкового кредиту з податку на додану вартість / К. Безверхий, О. Юрченко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 8/9. – C. 44-51.

1234