КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Видання України 2015

Безверхий К. Схеми формування проблемного податкового кредиту з податку на додану вартість / К. Безверхий, О. Юрченко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 8/9. – C. 44-51.

У статті розглянуто схеми формування проблемного податкового кредиту з податку на додану вартість. Методи аналізу і синтезу використані для структурування предметної області дослідження на основі ідентифікації та формалізації схем формування проблемного податкового кредиту з ПДВ. В результаті проведеного дослідження проаналізовано схеми формування проблемного податкового кредиту. Отриманий результат буде корисним для застосування в практичній діяльності суб’єктів господарювання, щодо уникнення формування проблемного податкового кредиту з ПДВ.

Завантажити