КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Видання України 2015

Безверхий К. Аналіз податків, єдиного соціального внеску та інших платежів в контексті розрахунку податкового навантаження підприємства авіабудівної галузі / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 11. – C. 37-43.

У статті висвітлено питання аналізу податків, єдиного соціального внеску та інших платежів в контексті розрахунку податкового навантаження підприємства авіабудівної галузі. Розглянуто сутність категорії «податкове навантаження». Проаналізовано нормативно-правові акти щодо вживання терміну «податкова віддача», який є синонімом до поняття «податкове навантаження». В процесі дослідження розраховано коефіцієнт загального податкового навантаження Державного підприємства «Антонов» за 2012 - 2014 р. Отриманий результат буде корисним для застосування в практичній діяльності суб’єктів господарювання авіабудівної галузі, щодо оптимізації податкового навантаження.

Завантажити