КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Видання України 2015

Шацька З. Я. Особливості формування стратегічного набору підприємствами різних типів [Електронний ресурс] / З. Я. Шацька, Н. Г. Матюшко // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – № 4. – Режим доступу до журн. : http://global-national.in.ua. – http://global-national.in.ua/issue-4-2015/12-vipusk-4-berezen-2015-r/643-shatska-z-ya-matyushko-n-g-osoblivosti-formuvannya-strategichnogo-naboru-pidpriemstvami-riznikh-tipiv

В статті проаналізовано еволюцію поняття «стратегія», починаючи з давньогрецьких часів і до сьогодення. Визначено п’ять основних підходів до трактування поняття «стратегія», як план, позиція, принцип та перспектива. Розкрито підходи до формування стратегії науковими школами стратегії. Показано зміну підходів до формування стратегії в еволюції систем управління підприємством, а саме на етапах бюджетування, довгострокового планування, стратегічного планування та стратегічного управління.

Завантажити