КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Видання України 2015

Шацька З. Я. Особливості формування стратегічного набору підприємствами різних типів [Електронний ресурс] / З. Я. Шацька, Н. Г. Матюшко // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – № 4. – Режим доступу до журн. : http://global-national.in.ua. – http://global-national.in.ua/issue-4-2015/12-vipusk-4-berezen-2015-r/643-shatska-z-ya-matyushko-n-g-osoblivosti-formuvannya-strategichnogo-naboru-pidpriemstvami-riznikh-tipiv

В статті проаналізовано еволюцію поняття «стратегія», починаючи з давньогрецьких часів і до сьогодення. Визначено п’ять основних підходів до трактування поняття «стратегія», як план, позиція, принцип та перспектива. Розкрито підходи до формування стратегії науковими школами стратегії. Показано зміну підходів до формування стратегії в еволюції систем управління підприємством, а саме на етапах бюджетування, довгострокового планування, стратегічного планування та стратегічного управління.

Завантажити