КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Видання України 2015

Шацька З. Я. Проблеми банківського кредитування підприємств агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / З. Я. Шацька, І. В. Тимченко // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – № 4. – Режим доступу до журн. : http://global-national.in.ua. – http://global-national.in.ua/issue-4-2015/12-vipusk-4-berezen-2015-r/644-shatska-z-ya-timchenko-i-v-problemi-bankivskogo-kredituvannya-pidpriemstv-agropromislovogo-kompleksu

В статті розглянуто теоретичні та методологічні аспекти щодо особливостей кредитування вітчизняних аграрних підприємств на сучасному етапі з урахуванням впливу різноманітних зовнішніх та внутрішніх чинників. На основі визначених чинників узагальнено проблеми залучення банківських кредитів у сільське господарство країни. Виявлені проблеми забезпечення аграрних підприємств фінансовими ресурсами дозволили визначити напрями вдосконалення системи банківського кредитування вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників. 

Завантажити