КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Видання України 2015

Шацька З. Я. Проблеми банківського кредитування підприємств агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / З. Я. Шацька, І. В. Тимченко // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2015. – № 4. – Режим доступу до журн. : http://global-national.in.ua. – http://global-national.in.ua/issue-4-2015/12-vipusk-4-berezen-2015-r/644-shatska-z-ya-timchenko-i-v-problemi-bankivskogo-kredituvannya-pidpriemstv-agropromislovogo-kompleksu

В статті розглянуто теоретичні та методологічні аспекти щодо особливостей кредитування вітчизняних аграрних підприємств на сучасному етапі з урахуванням впливу різноманітних зовнішніх та внутрішніх чинників. На основі визначених чинників узагальнено проблеми залучення банківських кредитів у сільське господарство країни. Виявлені проблеми забезпечення аграрних підприємств фінансовими ресурсами дозволили визначити напрями вдосконалення системи банківського кредитування вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників. 

Завантажити