КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Видання України 2015

Безверхий К. В. Соціальна звітність суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку / К. В. Безверхий // Фінанси, облік і аудит. – 2015. – Вип. 1 (25). – С. 170-185.

У статті розглянуто соціальну звітність суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку. Метою дослідження є удосконалення розробки коефіцієнтів і методика їх оцінки, що відображають рівень соціальної відповідальності підприємств та відображення їх у звітності. Методи аналізу і синтезу використані для структурування предметної області дослідження на основі ідентифікації та формалізації питання соціальної звітності суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку.

Завантажити