КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Видання України 2015

Бреус С. В. Активізація співробітництва суб’єктів господарювання та ВНЗ в контексті забезпечення їх економічної безпеки [Електронний ресурс] / С. В. Бреус, М. А. Ковальчук // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання. – 2015. – Вип. 8. – С. 128-132. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/archive/8-2015/26.pdf

У статті розглянуто основні аспекти активізації співробітництва суб’єктів господарювання та ВНЗ в контексті забезпечення їх економічної безпеки. Особливу увагу приділено нарощуванню рівня невідповідності підготовки студентів у ВНЗ потребам ринку праці, вимогам економіки та роботодавців, що справляє негативний вплив не тільки на фінансово-економічний стан підприємств, рівень їх економічної безпеки та призводить до зниження рівня економічного розвитку країни, але й створює загрози економічній безпеці вищих навчальних закладів, а відтак, і економічній безпеці держави.

Завантажити