КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Видання України 2015

Бреус С. В. Активізація співробітництва суб’єктів господарювання та ВНЗ в контексті забезпечення їх економічної безпеки [Електронний ресурс] / С. В. Бреус, М. А. Ковальчук // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання. – 2015. – Вип. 8. – С. 128-132. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/archive/8-2015/26.pdf

У статті розглянуто основні аспекти активізації співробітництва суб’єктів господарювання та ВНЗ в контексті забезпечення їх економічної безпеки. Особливу увагу приділено нарощуванню рівня невідповідності підготовки студентів у ВНЗ потребам ринку праці, вимогам економіки та роботодавців, що справляє негативний вплив не тільки на фінансово-економічний стан підприємств, рівень їх економічної безпеки та призводить до зниження рівня економічного розвитку країни, але й створює загрози економічній безпеці вищих навчальних закладів, а відтак, і економічній безпеці держави.

Завантажити